Yhteystiedot, kartat ja luvat

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen yhtenäisluvat:


Lupa-alue

Kalastusluvat Rauta-, Kulo- ja Liekovesi

Veneenlaskuluiskat Rauta-, Kulo- ja Liekovesi

Kilpaulukeskus (Laiturikahvila Sylvään ranta)

Kilpailualuekartta


Kartta 1 (Liekovesi-Rautavesi länsiosa)
Kartta 2 (Rautavesi-Kulovesi eteläosa)
Kartta 3 (Rautavesi pohjoisosa - Kulovesi)

Kartta 4 (Kulovesi Sarkola)Säkylän Pyhäjärven kalastusalueen vetouisteluluvat:


Kalastusluvat Säkylän Pyhäjärvi 

Kilpailukeskus (Katismaa, laivaranta)


Majava Cup, yhteystiedot


Majava-cup, kilpailun johtaja:
Markus Harhala, markus.harhala(at)gmail.com tai 040 719 2229

Ilmoittautuminen, mainokset ja kalastuksenvalvonta:
Marko Karppanen, marko.jkarppanen(at)gmail.com tai 050 528 4445

Rahastonhoitaja:
Antti Ala-Pappila, alapappila.antti(at)gmail.com tai 050 409 7399

Tulospalvelu:
Ari-Pekka Mononen, ari-pekka.mononen(at)telinemestari.com tai 050 524 9806

Jäsenasiat:
Esko Huusko, esko.huusko(at)gmail.com
Vammalan urheilukalastajat ry:n jäsenasiat (koskee myös vetouistelujaostoa, jos haluaa samalla Suomen Vapaa-ajan kalastajat ry:n jäsenyyttä):


VUK/vetouistelujaosto: (IBAN) tilinumero on  FI34 5661 0120 0116 13


Toiminta ja tavoitteet

Vammalan Urheilukalastajat ry:n vetouistelujaosto perustettiin vuonna 1992. Toiminnan pääpainopisteenä on ollut kilpailutoiminta. Rauta-, Kulo- ja Liekovedellä käytävä useamman osakilpailun Rautavesicup oli aikanaan tärkein kilpailu. Tuolloin määrällisesti väkeä kuitenkin keräsivät kotivesillä järjestetyt Länsi-Suomi-cupin osakilpailut, joista suurimpana ja kauneimpana oli Kalaneuvos- yöuistelu, joka aiemmin Ellin kuhauistelun nimellä tunnettiin.

2010-luvulle tultaessa suurimman muutoksen on kokenut Rautavesicup, joka uuden pääsponsorin mukaan on nimetty Majava-cupiksi. Cupin kahdeksan hengen työryhmä on muokannut cupin uuteen uskoon lähes kaikilla osa-alueilla. Oikeastaan vain kisa-alue on pysynyt lähes muuttumattomana. Tähänkin on tullut muutosta kilpailijoiden toiveiden mukaisesti. Alku on ollut lupaava ja starttimäärät ovat nousseet heti jopa SM-kisapaikkojen edellyttämälle tasolle. Seura onkin anonut Suomen Uistelutoimikunnan jäsenyyttä ja sitä kautta oikeutta SM-kisapaikkoihin. Luvat saatiin ja vuosi 2016 olikin ensimmäinen vuosi, jolloin Majava Cupissa jaettiin SM paikkoja vuoden 2017 kilpailuihin, peräti 6 venekuntaa.

Koko Majava Cupin toiminnan aikana kilpailun järjestäjille jätetyt kalat ovat menneet kaikki elintarvikekäyttöön. Tämä on ollut yhtenä pääteemanamme, joka näkyy myös säännöissä kalojen käsittelyn osalta. Jokaisessa osakilpailussa on tarjolla ollut myös jäätä, jotta erinomainen raaka-aine säilyy elintarvikekelpoisena.

Talkoohenki uistelujaostossa on kohdillaan ja muutakin oheistoimintaa voidaan luottavaisin mielin suunnitella ja toteuttaa. Jaosto on uisteluttanut mm. yhteistyökumppaneitaan. Nuorille tarjottavassa toiminnassa on edelleen paljon kehittämisen varaa. Cupin osalta jaosto on ojentanut kätensä nuorten puoleen mm. alle 20-vuotiaiden venekunnilta ei peritä osallistumismaksusta.

VUK:n vetouistelujaoston tavoitteena on mukavan ja yhteisöllisen uistelutoiminnan järjestäminen niin jäsenilleen kuin muillekin vetouistelusta kiinnostuneille. Kisatoiminnan välillä työläänkin pyörittämisen palkintona ovat kalamiesten ja -naisten tyytyväiset ilmeet niin punnituksessa kuin palkintojen jaossakin. Myös uusien uistelijoiden aktivoiminen mukaan kisa- ym toimintaan koetaan tärkeäksi tavoitteeksi. Kisojen kotoisalla ja sopivan leppoisalla tunnelmalla - kilpailun jännitystä kuitenkaan kokonaan unohtamatta - pyritään madaltamaan uusien harrastajien koukuttamista hienon lajin piiriin. Kokemäenjoen Sastamalan alueen järvialtaat tarjoavat tavoitteiden toteutumiselle loistavat puitteet ja edellytykset.

Taloudellisten olosuhteiden muutokset yhteiskunnassa luovat aina tällaiselle toiminnalle tiettyä epävarmuutta. Kilpailutoiminnan mielekäs pyörittäminen tarvitsee aina jonkun verran myös ulkopuolisia tukijoita, joilla on etenkin kisojen palkintopolitiikkaan suuri merkitys. Usko on kuitenkin vahva, että asiallisella, riittävän näkyvällä ja yhteistyökumppanit sopivasti huomioon ottavalla toiminnalla tukijoita jatkossakin riittää. Tukijoiden merkitystä ei voikaan koskaan vähätellä. VUK:n vetouistelutoimikuntakin haluaa aina esittää omasta ja kaikkien vetouistelijoiden puolesta vilpittömät kiitokset hienon luontoharrastuksen tukemisesta.

Tulevaisuuden suuria haasteita ovat muun muassa riittävän suuri aktiivisten toiminnan pyörittäjien joukko. Kaikki yhdistystoiminnassa joskus mukana olleet hyvin tietävät, että liian harvojen varassa oleva toiminta on hyvin haavoittuvainen ja altis laadulliselle aaltoliikkeelle.

Ympäristötietoisuuden kasvusta huolimatta myös välinpitämättömyys ja suoranainen ylenkatsominen ympäristöasioita kohtaan on välillä huolestuttavaa. Alueemme niin uistelutoiminnan kuin muunkin kalastuksen tärkein perusedellytys nyt ja tulevaisuudessa ovat kalojen riittävän hyvät elinolosuhteet. Kädet kyynärpäitä myöten ristissä voikin toivoa, että Tampereen alapuolisen Kokemäenjoen tulevaisuus on puhdas ja kalojen mahdollisuudet kasvaa ja lisääntyä suotuisat.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti